Avís legal

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB DE CASUAL ADVOCATS

CASUAL ADVOCATS és un signe distintiu que agrupa els despatxos d’advocats DOTÚ-DUCH ADVOCATS ASSOCIATS SCP amb CIF J-58308495 i de MARTA LAGARDA RUIZ, amb CIF 40333966Q. El seu domicili es troba a c/ Tuset 32, 4t 3a, 08012 de Barcelona, Catalunya, Espanya. Telèfon: +34 932326875 Fax: +34 932654457. E-mail: info@casualadvocats.com.
CASUAL ADVOCATS està registrada com a societat professional d’advocats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. La prestació dels seus serveis està sotmesa a l’Estatut de l’Advocacia Espanyola i altres normes que el desenvolupen, i en particular al Codi Deontològic de l’Advocacia. Aquesta normativa es pot consultar a la web de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (www.icab.esl)

1. General
1.1. CASUAL ADVOCATS és el titular del Web www.casualadvocats.com, i informa que l’ús de la mateixa, així com el de tots els continguts que s’ho ofereixen està subjecte a les presents Condicions generals d’ús.
1.2. La utilització de la Web és gratuïta i atribueix automàticament la condició d’usuari, implicant la plena acceptació d’aquestes condicions generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o altres avisos legals, estaran disponibles a la web i s’entendran vigents des de la seva publicació en la mateixa.
1.3. Determinats Serveis o Continguts oferts a la Web poden estar subjectes a «Condicions Particulars», també a disposició de l’Usuari, les quals podran complementar o substituir aquestes Condicions Generals pel que fa a l’ús del servei concret al que es refereixin.

2. Contingut
2.1. La Web ofereix articles, informació i altres continguts creats per CASUAL ADVOCATS o per tercers amb fins exclusivament informatius. S’informa a l’usuari que aquests continguts poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent, podent CASUAL ADVOCATS modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.
2.2. Els continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés als mateixos és lliure i no implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre CASUAL ADVOCATS i l’usuari de la web. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la web, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.
2.3. Els enllaços d’hipertext que conté la Web a altres web són inclosos per considerar-los interessants per a l’usuari. CASUAL ADVOCATS no té control sobre aquestes web, de manera que no respon, dels seus serveis, continguts ni de l’estat de les mateixes.
2.4. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de: Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per CASUAL ADVOCATS o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.

Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web així com de les bases de dades que CASUAL ADVOCATS posi a disposició dels Usuaris.

3. Limitació de responsabilitat
3.1. L’usuarid’aquesta web, ho fa pel seu propi compte i risc. CASUAL ADVOCATS no garanteix que la web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, la web i els seus continguts són proveïts «tal com estan» sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, quedant clar que, ni CASUAL ADVOCATS, ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual
4.1. La totalitat dels continguts d’aquesta web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts inclosos en el mateix, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de CASUAL ADVOCATS o, si és el cas, dels seus llicenciats, que l’usuari ha de respectar.
4.2. S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts de la web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit de CASUAL ADVOCATS.

5. Política de protecció de dades de caràcter personal
5.1. Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable, CASUAL ADVOCATS informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest despatx sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, la qual està disponible a la web, en l’enllaç «Protecció de Dades».

6. Legislació aplicable
6.1. Les presents Condicions Generals d’utilització del web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i CASUAL ADVOCATS, es regiran per la legislació espanyola.